Sång- och musikgruppen
TOMBOLA och dess historia

TOMBOLA bildades 1984 och gjorde sina första offentliga framträdanden i mitten av detta årtionde. Initiativtagare var basisten Kent Boman och namnet TOMBOLA var förutom passande till valspråket ”Blanda och ge!” även initialerna i medlemmarnas för- eller efternamn, dvs Thomas Fehling, Kent Boman, Ola Lager och Olov Öberg.
Här ett foto med "originalgänget" - fr.v. Thomas, Kent, Ola och Olov.

TOMBOLA blandar visor och jazz liksom musik från många olika länder. Blandningen har hela tiden känts naturlig, eftersom var och en av oss har sin egen musikaliska bakgrund. I samband med en resa 2006 till Linköpings systerort Kanton i Kina ersattes basisten Kent Boman med Johnny Andersson.

Våren 2009 fick Thomas ont i höften efter att ha ramlat i en trappa. I början av augusti visade det sig vid röntgen att han hade cancertumörer i kroppen och han avled 4 okt 2009. Ola, Johnny och Olov fortsätter med TOMBOLA som trio, ibland med tillkommande gästartister.

2013 blev extra minnesvärt i och med att vi fick möjlighet att göra ca 40 spelningar på servicehus och äldreboenden i Linköpings kommun.

Och 2014 fyllde vi 30 år! Detta firade vi med en jubileumskonsert 22 nov på Stadsmissionens Café i Linköping. Konserten blev hellyckad – fullsatt och jättetrivsamt! Intäkterna gick till projektet Team Roma – hjälp till byn Pauleasca i Rumänien.
Artikel i Corren »
Artikel i Linköpings-Posten »
Infoblad »

2019 firade vi vårt 35-årsjubileum med motsvarande konsert på Stadmissionen i Linköping, som åter blev väldigt lyckad med många besökare.
Presentation
:

Olov Öberg spelar fiol och kan dessutom både prata och sjunga på en mängd olika språk, vilket har påverkat gruppens repertoar liksom intresset för ett musikaliskt utbyte med bl a Kina.

Ola Lager spelar gitarr och mandolin samt komponerar och sjunger visor av exempelvis Taube och Brel. Ola drar gärna igång en allsång och är även bra på att underhålla barn.

Johnny Andersson medverkar som basist i många Linköpingssammanhang och har sedan han kom med i gruppen tillfört flera idéer om hur vår musik ska utvecklas. Johnny har en gedigen jazz- och visbakgrund och bidrar även med ett och annat sångnummer.